Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslivost-stráž myslivosti

2. 12. 2015

Myslivost-stráž myslivosti

Seriál otiskovaný v naší Myslivosti v roce 2007 měl v názvu titulku Dodržujeme…, tedy apeloval, vyzýval k dodržování všech našich krásných tradic a zvyků. Byla to snaha popsat vyčerpávajícím způsobem všechny zvyky a tradice a dát návod k jejich aplikaci. Pokud jsme si mohli myslet, že po otisknutí poslední kapitoly budou zvyky všemi myslivci a ve všech honitbách správně dodržovány, byli bychom asi příliš optimističtí.
 

Snad k nějakému zlepšení, soudě podle ohlasu, v řadě mysliveckých kolektivů došlo, ale to, co ještě vidíme, či vůbec nevidíme, svědčí o tom, že chyb je stále dost a neznalost zvyků a ignorování je uplatňovat také.
 
Pokud někde jemně a samozřejmě slušně upozorním na chyby, slyšívám někdy, že vše se v životě lidském vyvíjí a tedy nejde o nic jiného, než změny dané vývojem věci, atd.
 
Samozřejmě, že jsou i tradice, ve kterých k určitému vývoji docházet může, i když dodržování zvyků je záležitost ryze konzervativní. Může to být v organizaci posledních lečí, způsobu přijímání mezi myslivce, zejména pak při Hubertských slavnostech, k jejichž velkému rozmachu právě dochází.
 
Avšak uvnitř děje těchto událostí musí být přísně a naprosto neměnně zachovány jednotlivé zvyky, jako kupříkladu stavovský úlomek na levou stranu klobouku, pokládání zvěře na pravý bok, vlastnický úlomek správně směrovaný na komoře zvěře, umísťování vyznamenání na oblek, na pravou stranu, připíjení levou atd.
 
Volby vedení ČMMJ
 
 
Struktura stránek:
 
  • Časopis
  • Pro myslivce
  • O myslivosti
  • Inzerce
  • Kalendář akcí
  • E-shop

 

webový odkaz: http://www.myslivost.cz